Πολλές φορές γίνεται η συζήτηση για την Πολιτική η οποία καταλήγει «άσε την είδαμε την πολιτική», «άσε είδαμε πού μάς πήγε η πολιτική»… Τότε έχουμε μια αδιέξοδη συζήτηση που αδικεί την Πολιτική, γιατί η ίδια δεν είναι οι «πολιτικοί», ούτε μόνο τα κόμματα. Η Πολιτική είναι παντού.. γι’ αυτό καλό είναι βάζουμε μερικά πράγματα σε μια