Διαβάζοντας τον Κάνεμαν (βιβλίο: “Σκέψη, αργή και γρήγορη”), άνοιξε ένας καινούργιος κόσμος που δεν τον παρατηρούσα και έχει να κάνει με τις συμπεριφορές μας και τον τρόπο σκέψης και λήψης αποφάσεων. Το παρακάτω πείραμα, όπως το περιγράφει, μάς λέει ότι κάνουμε πολλές φορές λάθη στη ζωή μας.. Σε ένα πείραμα ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να