Ο Δημοσθένης διάβαζε μέχρι την τελευταία ώρα της ζωής του. Ο Δημοσθένης ήταν εκεί σε κάθε Συνέλευση. Ήταν εκεί με θέσεις. Ήταν εκεί με τη συμμετοχή του και την ψυχή του. Ο Δημοσθένης κυριολεκτικά και μεταφορικά υπήρξε το πιο συνδεδεμένο πρόσωπο με την 3η Σεπτέμβρη εδώ στην Αρκαδία. Κυριολεκτικά γιατί οργάνωσε το ΠΑΣΟΚ Αρκαδίας. Μεταφορικά