Τρίπολη 3 Μάη 2017 Χειμώνας και Άνοιξη 2016-17.. Οι συναθροίσεις, οι συνενώσεις που συμβαίνουν τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφής, στον πολιτικό «χώρο» που με αφορά (σοσιαλδημοκρατία, δημοκρατικός σοσιαλισμός, κοκ..) δεν μπορούν να με αφήνουν αδιάφορο. Παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον από το οποίο προκύπτουν μερικά «αν». Μερικές αμφιβολίες από τη μια μεριά, μερικές προσδοκίες από την άλλη.