(νομίζω ότι δε θα έπρεπε να γράψω εδώ επώνυμα την πρώτη μου φορά, κάτι άλλο πέρα από την (αγαπημένη μου) επιστήμη της διατροφής..)  Σε μια προσπάθεια επιστημόνων (2005, “The Giessen Declaration”- Η Δήλωση του Giessen) να διασαφηνισθεί τι κάνει η επιστήμη της διατροφής, ποιες αρχές τη διέπουν και ποιες οι διαστάσεις της  αποτυπώθηκαν τα εξής: