Χρόνια λέω για την ανάγκη της επιστροφής του ‘πολιτικού’.. Μέσα από εδώ θα επιδιώκω τη διαρκή και προωθητική αλλαγή, το μετασχηματισμό της συνείδησης, αλλά και τη σημασία της jouissance (που διαπερνάει όλα αυτά). Η jouissance που είναι η λακανική έννοια της απόλαυσης δε θα πρέπει να μάς αφήνει αδιάφορους. ‘Απολαμβάνουμε’ τον καταναλωτισμό, τις διαφημίσεις, άλλοι