Ο Λούλα κέρδισε. Είναι καλό νέο για τον πλανήτη η ήττα Μπολσονάρο. Είναι καλό νέο για την πιθανότητα εμβάθυνσης της δημοκρατίας επίσης. Βέβαια η διαφορά με την οποία κέρδισε ο Λούλα είναι πολύ μικρή. Η διαίρεση κρατάει γερά και γίνεται πιο πολύπλοκη. Τα λαϊκά στρώματα φαίνεται να μην εγκατέλειψαν Μπολσονάρο. Τα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων,