Όταν κάποιος διαθέτει ένα απόλυτα επαναστατικό τρόπο να εκφράζεται είναι πιθανό να μην καταφέρει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των άλλων.  Συνήθως παίρνει χρόνια για να πειστεί ο κόσμος για την εγκυρότητα μιας επαναστατικής ιδέας, τέτοιας που να εκφράζει τη διαφοροποίηση από αυτό που σήμερα ζούμε. Έτσι πολλές φορές μνημονεύουμε πολιτικούς ύστερα από χρόνια, πολιτικούς που