Όταν το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές προτάσσοντας την Αλλαγή, όλοι υπέθεσαν ότι η χώρα θα περνούσε από τη μία κατάσταση σε μια άλλη: από την κατάσταση «πριν την αλλαγή» δηλαδή, στην κατάσταση «μετά την αλλαγή». Αντί αυτού η χώρα μπήκε σε μια κατάσταση συνεχούς Αλλαγής!!! Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το «Αλλαγή εδώ