Πολλές λέξεις συμφωνίας. Νοήματα που κρύβουν και που χρησιμοποιούνται όταν μας συμφέρει. Ίσως τελικά οι λέξεις να μην είναι τελικά παρά μόνο σύμβολα επικοινωνίας, μέσα προπαγάνδας ή ιδεολογικές κατασκευές χωρίς περιεχόμενο. Είμαστε στην εποχή που τα περιεχόμενα των ιδεών μεταβάλλονται στο όνομα μιας μετανεωτερικότητας, που καλπάζει προς το καταστρεπτικό της έργο. Η πρακτική να μην