Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ολοκληρώθηκε το 2004. Αποτέλεσε ένα μεγάλο έργο για τα δεδομένα της χώρας μας. Η επένδυση ενός τόσο μεγάλου ποσού (€ 630.000.000) στη γέφυρα δέχτηκε κριτική, επειδή το οδικό δίκτυο από την πλευρά της Πάτρας κατά το χρόνο κατασκευής της γέφυρας ήταν ελλιπές και υπερφορτωμένο και από την πλευρά της Στερεάς Ελλάδας ανεπαρκές.