Πολλές φορές γίνεται η συζήτηση για την Πολιτική η οποία καταλήγει “άσε την είδαμε την πολιτική”, “άσε είδαμε πού μάς πήγε η πολιτική”… Τότε έχουμε μια αδιέξοδη συζήτηση που αδικεί την Πολιτική, γιατί η ίδια δεν είναι οι “πολιτικοί”, ούτε μόνο τα κόμματα. Η Πολιτική είναι παντού.. γι’ αυτό καλό είναι βάζουμε μερικά πράγματα σε μια