Ζούμε όλοι στον ίδιο κόσμο είναι η αλήθεια, όμως το πώς πιάνουμε την πραγματικότητα ή το πώς σκοπεύουμε να κάνουμε μια κίνηση υπάρχουν πολλοί δρόμοι . Άλλοι πιστεύουν στην “αποκάλυψη”, δηλαδή ότι το παν από το Α ως το Ω καθορίζεται από μια υπέρτατη δύναμη. Αυτή η “υπέρτατη δύναμη” κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί μπροστά μας