Ας υποτεθεί πως, όντως, εμείς οι Έλληνες έχουμε στενή σχέση με τον αρχαίο    κλασσικό  πολιτισμό που ενεφανίσθη στον ελληνικό χώρο, με το Βυζάντιο και τη χιλιόχρονή του Αυτοκρατορία, με την ελληνική Φιλοσοφία και την ελληνική τραγική ποίηση, με τους αγωνιστές της επαναστάσεως του 1821, με τους Σαλαμινομάχους και με τους Τρακόσιους του Λεωνίδα,