Μην υποτιμάτε τη δύναμη των λέξεων. Γιατί το ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. (Ταμείο Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) το μετονομάσαμε Τ.Δ.Π.(Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας); Εκείνο το Ι. (Ιδιωτικής) υπονοεί ότι όσα πουλάμε πηγαίνουν στο χρέος της χώρας. Άλλο τρόικα και άλλο Θεσμοί. Ναι, η λέξη δημιουργεί συμπεριφορές. Πόσες φορές εμείς οι ίδιοι την έχουμε «πατήσει» σε έννοιες και λέξεις φορτισμένες