Όχι να μη θυσιαστούμε.. Ναι να ψάξουμε μια γωνία για να επιβιώσουμε.. Ξέρω είναι δύσκολο, τώρα στο περιβάλλον της ετερόκλητης πληροφορίας, αλλά και σκέψης. Όμως εσύ πρέπει να έχεις εκείνη τη διαύγεια που θα σε ξεχωρίσει. Να ‘συμμαχήσεις’ με τον αντίπαλο, να το κάνεις όχι για να ‘παραδοθείς’ αλλά για να του αφαιρέσεις σταδιακά τη