Αίσχος!!! Θλίβομαι πραγματικά με τον ορισμό-κόλαφο για το ποδόσφαιρο μας!   Γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω με τις κατευθυνόμενες δικαστικές αποφάσεις εναντίον προσώπων που αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει και-κυρίως- ΔΙΔΑΞΕΙ , ήθος και αξιοπρέπεια σ’ έναν χώρο ζούγκλα εδώ και χρόνια. Αιδώς στους συνωμότες μιας καταδίκης που ΑΛΛΟΥΣ  έπρεπε να αφορά και άλλους -αδίκως- αφόρισε από τον φυσικό