Η Μ. Εβδομάδα έρχεται να μού υπενθυμίσει μερικά σημαντικά πράγματα για τη ζωή μας. Διδάσκει τη μετάνοια, που από μόνη της είναι η ίδια η υπέρβαση της ατομικιστικής συμπεριφοράς.  Αυτή η υπέρβαση γίνεται μαζί με άλλους και είναι συλλογική, έτσι μπορεί να επιτελείται η συνύπαρξη, αλλά και η συγχώρεση. Διδάσκει την απουσία διολίσθησης σε πρακτικές ικανοποίησης φαντασιώσεων